Oznamy mesta

Zvýšený dohľad MsP počas Dušičiek

Organizácia
Mestská polícia

V nasledujúcich dňoch budú príslušníci MsP vykonávať zvýšený dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku v okolí verejných cintorínov v rámci mesta Banská Bystrica, kedy si počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých pripomíname našich najdrahších, ktorí už nie sú medzi nami.

Cintoríny sa v tomto čase zapĺňajú návštevníkmi a stávajú sa najfrekventovanejšími miestami. Hliadky mestskej polície dohliadajú na pokojný priebeh sviatkov a svoju činnosť zameriavajú i na zamedzenie drobných krádeží kvetov, sviečok či kahancov, ktoré na cintorín prinesú pozostalí.

Napriek zvýšenému počtu hliadok MsP odporúčame pozostalým a návštevníkom cintorínov, aby si svoje motorové vozidlá dôkladne uzamykali, nenechávali v nich svoje cennosti a osobné doklady a aby svoje osobné veci ako tašky a kabelky nenechávali v areáli cintorínov bez dozoru, pretože chvíľková nepozornosť môže byť príležitosťou pre zlodejov.

Galéria