Oznamy mesta

Zahájenie predaja 0 € bankovky vydanej pri príležitosti 30. výročia založenia Mestskej polície v Banskej Bystrici.

Organizácia
Mestská polícia

V sobotu 08.05. 2021 bola pred objektom Barbakanu primátorom mesta Banská Bystrica Jánom Noskom a 1. viceprimátorom Jakubom Gajdošíkom, dotykom lipových halúzok, slávnostne „pokrstená“ 0 € bankovka, ktorá bola vydaná pri príležitosti 30. výročia založenia Mestskej polície v Banskej Bystrici.

Slávnostného krstu sa zúčastnil i náčelník Mestskej polície v Banskej Bystrici Ivan Holík, ako aj v priamom výkone najdlhšie slúžiaci príslušník a príslušníčka mestskej polície, ktorí sú na tejto suvenírovej bankovke vyobrazení. Predaj tejto bankovky bol následne pred vežou na Námestí SNP v Banskej Bystrici zahájený na pravé poludnie.

Galéria