Oznamy mesta

Spolunažívanie cyklistov a chodcov v našom meste

Organizácia
Mestská polícia

S postupným uvoľňovaním opatrení a prichádzajúcim jarným počasím budeme pozorovať aj zvyšujúci sa počet cyklistov v uliciach nášho mesta. Obzvlášť citlivou témou je jazda na bicykli v pešej zóne. Je to priestor, kde je zredukovaná motorová doprava, ale pre zabezpečenie chodu prevádzok, údržby alebo pre vstup rezidentov, nie je možné ju úplne vylúčiť.

Banskobystrické námestie a jeho priľahlé ulice sa riadia pravidlami, ktoré koriguje samospráva. Z dôvodu bezpečnosti je potrebné pripomenúť pravidlá nielen pre cyklistov, ale aj pre chodcov v tomto spoločne zdieľanom priestore. Základným pravidlom v pešej zóne je, že najslabší účastník premávky má vždy prednosť. Vzájomný rešpekt a tolerancia všetkých účastníkov v pešej zóne sú predpokladom ich bezpečnosti. Cyklisti by mali vedieť, že námestie nie je cyklotrasou a že majú povolený prejazd na bicykli, aby nemuseli tlačiť bicykel. Svoju rýchlosť na bicykli majú prispôsobiť rýchlosti chôdze a spôsob jazdy zase danej situácii, aby nedochádzalo ku kolíziám. V prípade potreby, aby neohrozili ani neobmedzili chodcov, je bezpečnejšie zastaviť a zosadnúť z bicykla. Počas jazdy v pešej zóne by cyklisti mali používať zvonček, aby pri predbiehaní nevystrašili chodcov, korčuliarov, či iných cyklistov. Tým sa bezpečnosť mnohokrát znásobí. No a tí, ktorí zvonček nemajú, môžu použiť slová ako s dovolením či ďakujem. Atmosféra v pešej zóne bude oveľa príjemnejšia a priateľskejšia. Ďalším pravidlom je, že cyklisti by nemali používať slúchadlá, pretože v tej chvíli prestávajú sledovať dianie okolo seba a strácajú pozornosť. Netýka sa to len cyklistov, týka sa to aj chodcov. Pokiaľ chodci nebudú pozorní a nebudú sledovať dianie okolo seba, spolunažívanie chodcov a cyklistov v pešej zóne bude večným problémom.

Ohľaduplnosť a tolerancia budú potrebné u všetkých, pretože v blízkej budúcnosti k chodcom a cyklistom pribudnú ďalší účastníci cestnej premávky na elektrických kolobežkách. Viac o tom sa dočítate tu: Ulice Banskej Bystrice sa zazelenajú. Bolt prináša do mesta pod Urpínom zdieľané kolobežky | Banská Bystrica (banskabystrica.sk)