Oznamy mesta

Pripomenutie si 77. výročia SNP

Organizácia
Mestská polícia

Celoslovenské oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnili v nedeľu 29. augusta 2021 sprevádzané niekoľkými obmedzeniami v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

Mestská polícia Banská Bystrica v súčinnosti s Policajným zborom, Vojenskou políciou a Múzeom SNP ako hlavným organizátorom zabezpečovali verejný poriadok počas konania celoštátnych osláv a takisto zabezpečovali plynulosť cestnej premávky.

Hliadky mestskej polície dohliadali na pokojný priebeh pietneho aktu kladenia vencov k Pomníku padlých sovietskej a rumunskej armády na Námestí SNP, usmerňovali vjazd, premávku a parkovanie v Kapitulskej ulici pre vozidlá s príslušným povolením a takisto dohliadali na zabezpečenie verejného poriadku počas konania sprievodných kultúrnych podujatí v Parku pod Pamätníkom SNP, ktoré boli ukončené zoskokom výsadkárov.

Galéria