Oznamy mesta

Prípady opakovaného testovania aj v našom meste

Organizácia
Mestská polícia

Počas skríningového testovania boli na mobilných odberových miestach zriadených Mestom Banská Bystrica zaznamenané prípady, že osoby s pozitívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa dali opakovane otestovať aj na iných odberových miestach na území mesta Banská Bystrica. Svojim nezodpovedným konaním tak zvýšili nebezpečenstvo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby. Všetky dostupné podkladové materiály k týmto prípadom postúpi mestská polícia Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru na ďalšie konanie vo veci.

Mestská polícia Banská Bystrica apeluje na všetkých občanov, aby sa vyvarovali uvedeného nezodpovedného konania, za ktoré im môže hroziť až trestné stíhanie. Zároveň vyzývame občanov, aby naďalej rešpektovali všetky prijaté opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na ochranu verejného zdravia, čím chránia nielen seba ale i ostatných.

Galéria