Oznamy mesta

Pozvánka na seminár k výzve IROP-PO7-SC77-2021-75

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica Vás pozývajú na:

INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Termín a miesto konania: 7. september 2021 (utorok), o 10:30 hod. Robotnícky dom, Robotnícka 791/1, Banská Bystrica

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť prosím potvrďte formou prihlasovacieho formulára do 31.8.2021

Link na zverejnenú výzvu: https://www.culture.gov.sk/operacne-programy-strukturalne-fondy/irop-po7-react-eu/vyzva-react-eu/

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že oprávneným územím pre túto výzvu je celé územie SR s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1000 podľa údajov k 31.12.2019.