Oznamy mesta

Pomôžme spoločne upratať naše mesto – jar 2021

Príchod jarných dní je už tradične spojený s upratovaním našich príbytkov a okolia domov. V tomto  duchu preto mesto každý rok organizovalo pre obyvateľov celomestskú akciu Za krajšie mesto. Z dôvodu pandémie koronavírusu musela samospráva už vlani tradíciu obľúbeného podujatia po vyše 20-tich rokoch prerušiť. Vzhľadom na to, že nepriaznivá situácia stále pretrváva, mesto pristaví veľkokapacitné kontajnery na sídliská a poskytne vrecia na odpad len na základe individuálnych požiadaviek obyvateľov.

Trávniky po zime odkryli mnoho odpadu, ktorý každý deň pomáhajú zbierať aktivační pracovníci. Na celé mesto ich je však momentálne len desať, preto nie je možné upratať všetky mestské časti naraz. Samospráva chce preto umožniť Banskobystričanom zbaviť sa odpadu z pivníc a okolia svojich domovov prostredníctvom pristavenia veľkoobjemových kontajnerov na základe individuálneho dopytu.  „Žiaľ, pandémia ochorenia COVID-19 neobchádza ani našich aktivačných pracovníkov či dodávateľa služby, ktorý sa v našom meste stará o odvoz komunálneho odpadu. Preto budeme jednotlivé požiadavky vybavovať na základe aktuálnych voľných kapacít a situácie, ktorá sa mení prakticky každý deň. Rád by som vyzval Banskobystričanov, aby nám pomohli preklenúť toto náročné obdobie a za dodržania všetkých opatrení sa pokúsili postarať o zlepšenie vzhľadu okolia svojich domovov,“ vyzýva primátor Ján Nosko.

Obyvatelia, ktorí majú záujem o pristavenie veľkoobjemového kontajnera, môžu nahlásiť predpokladaný termín v predstihu na e-mail: separovanyzber@banskabystrica.sk  alebo telefonicky na 048/433 0454. Mesto zároveň poskytne vrecia na odpad každému, kto o ne prejaví záujem na tel. +421 917 505 900.

Všetkých obyvateľov by sme chceli požiadať o trpezlivosť. Súčasná situácia so šírením ochorenia COVID-19 sa odzrkadľuje aj pri výkone každodenného zberu komunálneho odpadu. Dodávateľ služby sa môže z dôvodu karantény alebo pozitivity svojich pracovníkov dostať do časového sklzu, aj pokiaľ ide napr. o harmonogram zberu objemného odpadu a pod.

Zmluvný partner mesta, ktorý sa stará o zimnú a letnú údržbu chodníkov,  sa v súčasnosti zameriava na ručné čistenie. Zároveň sa pripravuje na prechod na strojné čistenie pomocou svojich mechanizmov.