Oznamy mesta

Pokračujeme s prevenciou.

Organizácia
Mestská polícia

Hliadky mestskej polície sa aj v týchto dňoch zameriavajú na preventívne aktivity v súvislostí so šírením ochorenia COVID-19. V uliciach mesta pokračujú s oboznamovaním ľudí bez domova ako i marginalizovaných skupín obyvateľstva so základnými pravidlami ako sa chrániť pred šíriacim vírusom.

Priamo v teréne príslušníci mestskej polície upozorňujú na platné opatrenia ÚVZ SR a potrebu dodržiavania protiepidemiologických opatrení a to aj pomocou rozdávania letáčikov s prehľadom aktuálnych opatrení, ktoré je potrebné dodržiavať.

Galéria