Oznamy mesta

Poďakovanie občanom

Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici pravidelne vykonávajú kontrolu dodržiavania protipandemických opatrení. Od 8. marca 2021 platí nová povinnosť pre občanov nosiť respirátor FFP2 (s výnimkami) v hromadnej doprave a v obchodných prevádzkach. Touto cestou chceme poďakovať všetkým občanom za to, že sa správajú zodpovedne a že nemusíme prijímať žiadne sankcie za porušovanie opatrení.

Vo vzťahu k osobám bez domova príslušníci mestskej polície priebežne vykonávajú osvetu o aktuálnych prijatých opatreniach a podľa potreby im poskytujú i respirátory FFP2, pričom spolupracujú aj s Diecéznou katolíckou charitou v Banskej Bystrici.

Galéria