Oznamy mesta

Oznam o uzatvorení korčuliarskej dráhy v Parku pod Pamätníkom SNP

Oznamujeme občanom a návštevníkom Banskej Bystrice, že v piatok 25. júna 2021 v čase od 12:00 hod. do 21:00 hod. a v sobotu 26. júna 2021 v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod., bude korčuliarska dráha v Parku pod Pamätníkom SNP z dôvodu organizovania  podujatí Hurá prázdniny  a Banskobystrický chodecký míting pre verejnosť uzavretá. Za pochopenie ďakujeme.

Oddelenie športu MsÚ

Galéria