Oznamy mesta

Obmedzenie dopravy v okolí Polikliniky na ČSA

ZÁKAZ PARKOVANIA!

Dňa 28.6.2021 a 29.6.2021 bude prebiehať frézovanie miestnej komunikácie ul. Horná s prepojením na ul. Československej armády a na ul. Československej armády.

Z tohto dôvodu Vás žiadame o rešpektovanie prenosného dopravného značenia.

Vzhľadom k prebiehajúcim stavebným prácam Vás žiadame o trpezlivosť a ohľaduplnosť k ostatným účastníkom dopravy.