Oznamy mesta

O testovaní rodičov maloletých detí

Organizácia
Mestská polícia

Marginalizované rómske komunity Na Hrbe a Cementárenskej ceste navštívili vo štvrtok 4. februára 2021 príslušníci Mestskej polície Banská Bystrica spolu so sociálnymi pracovníčkami terénnej sociálnej práce krízovej intervencie Mestského úradu. Hlavne rodičov maloletých detí navštevujúce materské a základné školy informovali o pripravovaných zmenách, ktoré budú platiť od pondelka 8. februára 2021 v súvislosti s tzv. COVID semaforom.

Zároveň boli všetci upozornení na platné opatrenia ÚVZ SR a potrebu dodržiavať všetky epidemiologické opatrenia.

Galéria