Oznamy mesta

Neporiadok v centre mesta

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Príslušníci mestskej polície mali dňa 25. 05. 2021 plné ruky práce s osobou bez domova, ktorá sa objavila v Banskej Bystrici a v značnej miere porušovala verejný poriadok znečisťovaním a hromadením odpadu na viacerých miestach v centre mesta. Osobe boli poskytnuté vrecia na odpad a pod dohľadom hliadky mestskej polície bol požiadaný o odstránenie odpadu, ktorý nahromadil na verejných priestranstvách.

Galéria