Oznamy mesta

Dočasné zatvorenie Pošty Banská Bystrica 3

Oznamujeme všetkým obyvateľom Banskej Bystrice, že v dňoch od 18.10.2021 do 22.10.2021 bude podávacia Pošta Banská Bystrica 3 dočasne zatvorená. Dôvodom dočasného zatvorenia ja zvýšený počet absencií na strane zamestnancov. Z dôvodu aktuálne sa zhoršujúcej sa epidemickej situácie je potrebné zvýšiť počet zamestnancov na Pošte Banská Bystrica 5, kde je vyššia koncentrácia zákazníkov a dlhšia časová dostupnosť.

Počas dočasného zatvorenia pošty budú poštové služby v lokalite zabezpečené najbližšou Poštou Banská Bystrica 5.

Kontaktná osoba: Ing. Janka Sládeková

Telefón: 048/432 62 44