Oznamy mesta

Čo nové v mestskej polícii…

Organizácia
Mestská polícia

Hliadky mestskej polície Banská Bystrica budú vo výkone služby vybavené dvoma externým automatickými defibrilátormi, ktoré boli 9.11.2021 slávnostne odovzdané náčelníkovi Ivanovi Holíkovi pánom primátorom Jánom Noskom. Nové defibrilátory AED budú odteraz súčasťou výbavy výjazdových hliadok mestskej polície Banská Bystrica v rámci ich bežného výkonu služby. Príslušníci mestskej polície zároveň absolvovali školenie zamerané na používanie defibrilátora AED, ktoré bolo zorganizované spoločnosťou Merea, a. s. a v prípade potreby budú defibrilátory použité pri záchrane života.

V dopoludňajších hodinách dňa 9.11.2021 sa uskutočnila preventívno-kontrolná dopravná akcia zameraná na meranie rýchlosti v rôznych častiach mesta Banská Bystrica, ktorú zabezpečovali príslušníci Policajného zboru. V rámci tejto akcie sa príslušníci MsP mali možnosť oboznámiť s danou problematikou a so spôsobom výkonu kontroly ako i s používanými technickými prostriedkami, ktoré Policajný zbor využíva na dodržiavanie rýchlosti motorových vozidiel v cestnej premávke.

Galéria