Oznamy mesta

Bezpečnosť jazdenia na bicykloch a kolobežkách nielen v pešej zóne

Organizácia
Mestská polícia

V utorok 11.8. 2021 Mestská polícia Banská Bystrica zorganizovala na Námestí SNP ďalšiu preventívnu akciu zameranú na cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov jazdiacich v pešej zóne tentoraz v súčinnosti so Slovenským červeným krížom. Opätovne sa kládol dôraz na ohľaduplnosť všetkých účastníkov v pešej zóne ako aj na prevenciu úrazovosti pri jazde na bicykli, korčuliach, kolobežkách a úrazoch chodcov.

Zdravotníci zo Slovenského červeného kríža poučili širokú verejnosť o poskytovaní prvej pomoci, pri pádoch z bicykla a čo robiť pri úrazoch takéhoto typu.

Svojou jazdou na bicykli, kolobežke, korčuliach atď. je potrebné byť zodpovedný nielen voči ostatným, ale i sám voči sebe.

Galéria