Oznamy mesta

Zvýšený počet túlajúcich sa psíkov

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia zaznamenala v období od 17. októbra 2020 do dnešného dňa t.j. 20. októbra 2020 zvýšený počet voľne sa pohybujúcich psov bez majiteľov. Len v tomto období bolo odchytených na území mesta Banská Bystrica spolu 6 psíkov, ktorí sa voľne túlali ulicami mesta. U dvoch psíkov sa nepodarilo zistiť ich majiteľov a skončili v Karanténnej stanici vo Zvolene.

Prvý z nich bol odchytený v nedeľu 18. októbra 2020 približne okolo 19-tej hodiny na ulici Hronská v mestskej časti Šalková. Jedná sa o psíka kríženca malého vzrastu, čiernej farby, bez čipu. Druhý psík zlatý retríver bol odchytený v pondelok 19.10.2020 približne okolo 14:45 hodine v mestskej časti Kremnička.

V ostatných prípadoch boli psíky vydané ich majiteľom, ktorým bola uložená bloková pokuta za priestupok, že nezabránili voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Pripomíname, že v správnom konaní je možné za tento priestupok uložiť pokutu až do výšky 165,- EUR.

Mestská polícia vyzýva všetkých majiteľov psov, aby si plnili povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona a zo všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica. Zároveň dávame majiteľom psov do pozornosti prísnejšie tresty za týranie zvierat a zanedbanie ich starostlivosti podľa Trestného zákona, ktoré budú platiť od 1. novembra 2020. Majiteľ psa musí spĺňať zákonné podmienky držania psa a plniť si zákonné povinnosti, inak sa vystavuje, pokutám, exekúciám, odňatiu psa či obvineniu z týrania.

Galéria