Oznamy mesta

Zber nebezpečných odpadov v spol. DETOX s.r.o. od 3.4.2020 len od pondelka do štvrtka

V zmysle preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 spoločnosť DETOX s.r.o. pristúpila k skráteniu prevádzkových dní zberného dvora nebezpečných odpadov na Zvolenskej ceste č. 139  a to v rozsahu  PONDELOK – ŠTVRTOK v čase 7.00 – 15.30 hod.

ODOVZDANIE ODPADU je možné za dodržania nasledovných podmienok:

  • predložiť doklad totožnosti
  • mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško/ šatka/ šál/ …)
  • Chráňte seba i našich pracovníkov – dodržujte odstup min. 2m!

Podrobné podmienky zberu nebezpečných odpadov nájdete v priloženom info letáku spol. DETOX s.r.o. alebo sa môžte informovať na tel. č. 048/471 25 25