Oznamy mesta

Zákaznícke centrá StVPS budú pracovať v uzavretom režime

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že

Zákaznícke centrá budú pracovať v uzavretom režime

od 22.10.2020 do odvolania

Za účelom vybavenia akýchkoľvek žiadostí, podnetov a reklamácií môžu zákazníci využiť písomnú, elektronickú alebo telefonickú formu komunikácie: e-mail: cc@stvps.sk telefonická zákaznícka linka: 0850 111 234

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Viac informácií na www.stvps.sk

Ďakujeme Vám za pochopenie a ústretový prístup.