Oznamy mesta

Z činnosti mestskej polície

Organizácia
Mestská polícia

Tretí septembrový týždeň sa konali viaceré podujatia, pri ktorých asistovala mestská polícia. Počas Európskeho týždňa mobility, ktorý prebiehal v dňoch 16. – 22. september 2020 zabezpečovala mestská polícia zvýšený dohľad nad aktivitami prebiehajúcimi v rámci tejto akcie. Príslušníci mestskej polície dohliadali na priebeh cyklojázd a bezpečnosť malých i veľkých cyklistických nadšencov. Zvýšený dohľad vykonávali na priebeh večernej cyklojazdy, ktorá sa uskutočnila v piatok 18. septembra 2020 smerujúc z Námestia SNP po Podlavickej cyklotrase a späť.

V sobotu 19. septembra 2020 príslušníci mestskej polície dohliadali nad priebehom akcie „Cyklopotulky“ usporiadanou pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a súčasťou cyklotrasy boli zastávky pri vojnových pamätníkoch v Majeri, Kremničke a Badíne. V dňoch 17. – 18. september 2020 bola Banská Bystrica cieľom 2. etapy 64. ročníka etapových cyklistických pretekov „Okolo Slovenska“. Mestská polícia v súlade s riadne schválenými dopravnými obmedzeniami zabezpečovala ich realizáciu v centrálnej mestskej zóne.

V predchádzajúcom období mestská polícia, v spolupráci s inými organizáciami, participovala pri úspešnom zriadení veľkokapacitného mobilného odberného miesta na testovanie COVID – 19, ktoré bolo v druhý septembrový týždeň spustené do činnosti na Mičinskej ceste, kde zároveň príslušníci MsP i v súčasnej dobe denne vykonávajú zvýšený dohľad, so zameraním na dodržiavanie verejného poriadku.

V priebehu minulého týždňa vykonali príslušníci MsP v rámci svojej bežnej služobnej činnosti i náhodné kontroly v MHD zamerané na dodržiavanie hygienických opatrení stanovených ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID – 19. Mestská polícia sa osobitne počas uplynulého víkendu zamerala i na kontrolu dodržiavania opatrení úradu verejného zdravotníctva so zameraním na zákaz organizovania verejných zábav a diskoték, ktoré platí od 18.9.2020 – nedostatky v uvedenej oblasti neboli kontrolami zistené.

Mestská polícia apeluje na dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení súvisiacich s bojom proti COVID – 19.

Galéria