Oznamy mesta

Winter Spartan Sprint Banská Bystrica

Organizácia
Mestská polícia

 

V Banskej Bystrici sa v sobotu 18. januára 2020 po prvýkrát uskutočnila zimná verzia extrémneho prekážkového behu Spartan Race. Toto športové podujatie v meste pod Urpínom sa spájalo nie len so športovým zážitkom, ale i s čiastočnými dopravným obmedzeniami v meste.

Na bezproblémový priebeh podujatia dohliadali i príslušníci mestskej polície, ktorí dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku a v záujme bezproblémového priebehu preteku zároveň kontrolovali rešpektovanie prenosných značiek a dopravných zariadení.

Mestská polícia chce touto cestou poďakovať všetkým, ktorí rešpektovali dočasné obmedzenia v uliciach mesta a prispeli tým k nezabudnuteľnému zážitku športových Spratanov, ako aj divákov, ktorí vytvorili nezabudnuteľnú kulisu.

Viac informácií ohľadom týchto pretekov nájdete na webovej stránke www.spartanrace.sk

 

Galéria