Oznamy mesta

Výzva k zodpovednosti

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v Banskej Bystrici v poslednom období na základe vlastných zistení, ale aj na základe oznámení na linku 159 zaznamenala viacero porušení mimoriadnych opatrení v čase koronavírusu.

Najviac zistení súvisí s nenosením rúšok na verejnosti a so zhromažďovaním sa väčšieho počtu občanov na verejných priestranstvách. Aktuálne stále platí povinné nosenie rúšok na verejnosti. Z uvedenej povinnosti vyplýva, že sa všetkým osobám zakazuje až do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (respirátor, rúško, šál, šatka, atď.). Osobitnú pozornosť by mali venovať rodičia svojim deťom, ktoré by mali v dostatočnej miere poučiť o tom, že prekrytie tváre je povinné počas celého pobytu vonku a vhodnou formou by im mali vysvetliť, prečo sa nemôžu hrať s inými deťmi v skupinách. Z bezpečnostných dôvodov sú pre deti uzatvorené aj všetky detské ihriská a pieskoviská, a preto by im sem rodičia mali zakázať vstup.

Zhromažďovanie sa na verejných priestranstvách sa týka taktiež tínedžerov a mladých rodín s deťmi. Samostatnú kapitolu tvoria ľudia športovo založení, ktorí vo väčšine prípadov športujú bez rúšok. Mestská polícia zároveň upozorňuje, že nedodržiavanie vyhlásených opatrení fyzickými osobami je priestupkom, za ktorý môžu príslušníci Policajného zboru, ako aj mestskí policajti uložiť v blokovom konaní pokutu až do výšky 1.000,-eur. Ešte vyššia pokuta hrozí priestupcom v správnom konaní, táto môže byť uložená až do výšky 1.659,- eur.

Vydané a platné opatrenie si môžete pozrieť na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/….

Mestská polícia vyzýva všetkých občanov k zodpovednému prístupu voči sebe, ale aj voči ostatným. Chráňme seba a svoje okolie.

Galéria