Oznamy mesta

10. týždeň – 2.marca 2020 – výpadok v zbere BRO – biologicky rozložiteľných odpadov z IBV – rodinných domov

Z technicko-organizačných dôvodov došlo v zástavbe rodinných domov – IBV v 10.týždni – v pondelok – dňa 2.3.2020 k výpadku v zbere biologicky rozložiteľných odpadov – BRO z 240 l nádob. Zvozová spoločnosť postupne rieši zabezpečenie náhradných vývozov.

Všetok biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa v tento týždeň nepodarí vyviesť a vznikne navyše bude odvezený v nasledujúcom 11. týždni od 9.3. do 15.3.2020.

V prípade akýchkoľvek otázok-dotazov kontaktujte odd. odpadového hospodárstva a ÚVP na 048/433 0454 alebo el. poštou na separovanyzber@banskabystrica.sk

Za pochopenie situácie vopred ďakujeme.

Odd. odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev