Oznamy mesta

Svojvoľné skladanie papúč sa neopláca

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v žiadnom prípade nebude tolerovať svojvoľné skladanie blokovacieho zariadenia, tzv. papúč z blokovaného motorového vozidla. Osoba odstránením papuče z vozidla sa dopúšťa prečinu útoku na orgán verejnej moci podľa § 321 Trestného zákona, za čo hrozí trest od 1 do 5 rokov.

Už v minulosti Mestská polícia v Banskej Bystrici evidovala niekoľko takýchto svojvoľných zložení technických zariadení bez prítomnosti príslušníkov mestskej polície. Vodiči pritom zabúdajú, že okrem spoľahlivo zadokumentovaného dopravného priestupku sa o založení papuče vedie riadna evidencia. To znamená zaznamenávajú sa údaje o vozidle, miesto a čas založenia, porušená norma a samozrejme je zhotovená aj fotodokumentácia. Posledný prípad svojvoľne odstránenej papuče na ulici Tatranskej už riešia príslušníci Policajného zboru. Vodiča vozidla, ktorý si takto svojvoľne zložil „papuču“ a zničenú ju odhodil, čaká trestné stíhanie. Zničením „papuče“ spôsobil škodu Mestu Banská Bystrica.

Mestská polícia Banská Bystrica apeluje na všetkých vodičov so založeným technických zariadením na svojom vozidle, aby neodkladne kontaktovali mestskú políciu na linke 159 a pridržiavali sa pokynov službukonajúceho príslušníka mestskej polície.

Galéria