Oznamy mesta

Súčinnosť pri vyplácaní sociálnych dávok občanom

Organizácia
Mestská polícia

V súvislosti s mimoriadnou situáciou v čase koronavírusu okrem zabezpečovania verejného poriadku príslušníci Mestskej polície v Banskej Bystrici zabezpečujú súčinnosť pri vyplácaní jednotlivých okruhov sociálnych dávok občanom na pobočkách Slovenskej pošty pri dodržaní prijatých mimoriadnych opatrení.

Jedná sa o regulovaný vstup do priestorov pošty, dodržiavanie bezpečných odstupov aspoň 2 metre, vstup s prekrytými hornými dýchacími cestami a použitie rukavíc.

Zároveň vyzývame občanov, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali všetky prijaté mimoriadne opatrenia.

 

Galéria