Oznamy mesta

Radvanský jarmok 2020

Oddelenie
Oddelenie kultúry

Mesto Banská Bystrica pripravuje 363. Radvanský jarmok, ktorý bol v roku 2011 oficiálne zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

V súvislosti s epidémiou Covid-19 sa bude 363. Radvanský jarmok konať v obmedzenom priestore na Námestí SNP s prihliadnutím na najprísnejšie bezpečnostné opatrenia. V snahe zabrániť riziku nákazy nebudeme v tomto roku prijímať zahraničných remeselníkov, tiež nebudeme prijímať slovenských predajcov jedál a nápojov (burčiaky, medovina, buchty, trdelníky, párance a podobne).

Radvanského jarmoku sa môžu zúčastniť len remeselníci, ktorí predvádzajú výrobu, prípadne majú vlastnú výrobu a dostanú písomné pozvanie od organizátora. Maximálna povolená šírka stánku je 3 m. Zároveň upozorňujeme remeselníkov a živnostníkov, ktorí už poslali akékoľvek prihlášky na Radvanský jarmok 2020, že tieto nebudú akceptované.

Predajné hodiny:

11.9.2020     10.00 – 20.00 hod.
12.9.2020       9.00 – 20.00 hod.
13.9.2020       9.00 – 16.00 hod.