Oznamy mesta

Pozvánka na webinár

Dovoľujeme si Vás pozvať na webinár k výzve OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“, ktorý organizuje Sieť informačno-poradenských centier pre európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Výzva je zameraná na zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou. Aktivita K – Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT (Podpora migrácie na Open Source, Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy) a Aktivita E – Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu).

 Termín a miesto konania:
8. júna 2020 (pondelok) od 9:30 hod. – prioritne pre mestá a obce
10. júna 2020 (streda) od 9:30 hod. – prioritne pre VÚC
 

Webseminár bude realizovaný prostredníctvom aplikácie webex. Prihláseným záujemcom zašleme odkaz do mailu zanechanom v prihlasovacom formulári. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaný na webinár.

Svoju účasť, prosím, potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára v termíne do 5.6.2020, 12:00 hod. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci, alebo bude seminár zopakovaný. Účasť na školení je bezplatná.

Link na zverejnenú pozvánku: https://euroinfo.sk/akcia/pozvanka-na-webinar-k-vyzve-opii-2020-7-11-dop-moderne-technologie/

Link na výzvu: https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/vyzva-c-opii-2020-7-11-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-moderne-technologie/index.html