Oznamy mesta

Pozvánka na seminár

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na interaktívne podujatia, špecificky určené pre rozvoj podnikania v odvetví REKLAMA A MARKETING, ktorých cieľom je vniesť nový pohľad na fungovanie Vašej podnikateľskej činnosti a prepojiť tak dve významné oblasti Vášho podnikateľského života „talent a biznis“.

Národný projekt je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jeho súčasťou je aj podpora prostredníctvom kreatívnych voucherov (viac info tu: KREATÍVNE VOUCHERE) určených pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem využiť služby z oblastí dizajnu, reklamy, programovania a architektúry.

Termín konania:   Štvrtok 20. augusta 2020 o 10:00 – 15:30

Miesto konania:   Robotnícky dom , Robotnícka 791/1, 974 01 Banská Bystrica

PRIHLÁSENIE:

Na podujatie sa môžete zaregistrovať prostredníctvom online formuláru. Následne Vás, prostredníctvom e-mailu bude kontaktovať projektový tím a budú Vám doručené inštrukcie k ďalšiemu postupu. Podujatie je určené maximálne pre 30 FO / PO, je však možné zúčastniť sa podujatia v počte 2 účastníci / IČO.

Viac informácií o podujatiach v r.2020 a REGISTRÁCIA TU: