Oznamy mesta

Dočasné pozastavenie aktivačnej činnosti – menších obecných služieb

V zmysle opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 bola zo strany ÚPSVAR pozastavená aktivačná činnosť nezamestnaných v dôsledku čoho až do odvolania nebudú vykonávané menšie obecné služby na území mesta prostredníctvom aktivačných pracovníkov.

Za pochopenie situácie vopred ďakujeme.