Oznamy mesta

Pešia zóna – zóna tolerancie

Organizácia
Mestská polícia

V utorok 14. júla 2020 Mestská polícia v Banskej Bystrici vykonala ďalšiu preventívnu akciu zameranú na cyklistov v pešej zóne spojenú s rozdávaním zvončekov, ktoré majú používať na akúsi „komunikáciu“ s chodcami.

Mnohí chodci ani netušia, že majú za sebou po tichu idúceho cyklistu. Niektorí cyklisti nedodržujú od chodcov značný odstup, kľučkujú medzi ľuďmi a jazdia rýchlo, pritom nepoužívajú zvonček, aby chodcov upozornili, že sa blížia. Cyklisti si musia uvedomiť, že im bol sprístupnený prejazd pešou zónou za podmienky, že svojou jazdou neohrozia bezpečnosť chodcov. Ak je nutné a vyžadujú si to okolnosti, tak musia svoju jazdu spomaliť, prípadne aj zastaviť. Cieľom tejto aktivity bolo upozorniť na toleranciu, ohľaduplnosť a dodržiavanie nadstavených pravidiel v pešej zóne, kde v poslednom období došlo k viacerých kolíznym situáciám medzi cyklistami a chodcami.

Galéria