Oznamy mesta

Nové posily už v teréne

Organizácia
Mestská polícia

Mestská polícia v Banskej Bystrici má od včera šesť nových kolegov, ktorí rozšírili rady mestskej polície po úspešnom absolvovaní výberového konania. V deň nástupu do zamestnania novonastupujúcich kolegov osobne prijal a privítal primátor mesta Ján Nosko.

Bližšie informácie si môžete prečítať tu: https://www.banskabystrica.sk/…/mestska-policia-rozsiruje-…/. Od dnešného dňa t.j. 2. apríla 2020 boli noví kolegovia zaradení do hliadkovej služby spolu so služobne staršími a skúsenejšími kolegami. Takýmto spôsobom sa nové posily budú oboznamovať nielen s činnosťou mestskej polície, ale budú získavať miestnu a osobnú znalosť, ktorá je jedným zo základných predpokladov úspešnej práce mestského policajta.

Kombinované hliadky mestskej polície môžete stretávať od dnešného dňa v uliciach nášho mesta.

Galéria