Oznamy mesta

Lesy v okolí Banskej Bystrice – zaujíma nás Váš názor

Les plní širokú škálu rôznych funkcií, ktorých úžitky sú známe ako ekosystémové služby lesov.  Národné lesnícke centrum a Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene riešia v spolupráci s Mestskými lesmi Banská Bystrica s.r.o. projekt, zameraný na návrh spôsobu financovania zmeny hospodárenia v lesoch s cieľom posilniť ochranu biodiverzity, vody, rekreáciu a zmierňovať dopady klimatickej zmeny viazaním skleníkových plynov (CO2). Viac o projekte a výsledkoch nájdete aj na internetovej stránke TestPESLes.

Milí obyvatelia mesta!

Prosíme Vás o vyjadrenie názoru na danú problematiku formou odpovede na krátky dotazník  https://www.surveymonkey.com/r/LesyBB

Ďakujeme!