Oznamy mesta

Krádež elektrických káblov sa nevypláca.

Organizácia
Mestská polícia

Hliadka mestskej polície preverovala dňa 25. júna 2020 v časti Belveder v neskorých večerných hodinách oznam, počas ktorého zistila, že osoba mužského pohlavia vyberala z rozvodnej skrine pomocou náradia elektrické káble a svietila si pri tom čelovým svietidlom.

Muž po výzve hliadky od protiprávneho konania upustil. Uviedol, že mal v úmysle odpredať medené káble do zberní druhotných surovín. Na mieste bol zistený neoprávnený zásah minimálne do troch rozvodných skríň. Vo svojom ruksaku mal približne kilo a pol medených káblov. Príslušníci mestskej polície privolali na miesto hliadku miestne príslušného obvodného oddelenia PZ, ktorá si vec prevzala na riešenie.

Galéria