Oznamy mesta

Kontroly rúšok v MHD a nákupných centrách pokračujú

Oddelenie
Mestská polícia
Organizácia
Mestská polícia

Od 1. októbra 2020 bol vyhlásený vládou SR núdzový stav a boli prijaté konkrétne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe výrazne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku. Zo zasadnutí krízového štábu mesta Banská Bystrica vyplývajú viaceré úlohy aj pre mestskú políciu. Príslušníci mestskej polície v tomto období intenzívne vykonávajú kontroly nosenia rúšok v mestskej hromadnej doprave a nákupných centrách.

Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení, ktoré treba dodržiavať. Okrem iného je to aj dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Väčšina občanov tieto opatrenia dodržiava a právom prejavujú nespokojnosť nad tými, ktorí opatrenia nerešpektujú. Hliadky mestskej polície v tejto oblasti pôsobia predovšetkým preventívne a kontrolujú dodržiavanie nariadených opatrení. Tí nezodpovední si musia uvedomiť, že za ich porušovanie im hrozí pokuta v blokovom konaní až do výšky 1.000,- EUR, v správnom konaní až do výške 1.659,- EUR.

Mestská polícia vyzýva všetkých občanov k dodržiavaniu nariadených opatrení Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, aby svojim zodpovedným správaním pristupovali k účinnej prevencii pred šírením nákazy.

Galéria