Oznamy mesta

Aktuality IPC BB – november 2020

11.11.2020 Oznam
OP II / OP VaI
dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo na webovom sídle www.opvai.sk  nasledujúce dokumenty:
FAQ k výzvam 26 a 27
Aktualizovaným dotazníkom na prvotné posúdenie kľúčových podmienok výzvy
https://www.opvai.sk/aktuality/faq_dotaznik/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_26_cestovny_ruch_psk/
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/27-02-2020_vyzva_27_cestovny_ruch_bbsk/