Aktuality

Predstavovanie urbanisticko-krajinárskych štúdií v rámci projektu Zelené sídliská sa blíži do finále

Zelené sídliská_Gaštanová_Lipová_Limbová_Povstalecká

V marci tohto roka odštartovala samospráva tretie kolo stretnutí, na ktorých spoločne s víťaznými architektonickými ateliérmi predstavovala verejnosti spracované štúdie. Doposiaľ sa uskutočnila prezentácia v šiestich lokalitách: Severná, Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Vansovej, Podháj, Mládežnícka – Družby – Okružná a Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká. Prvé štyri urbanisticko-krajinárske štúdie sú už dostupné na webovej stránke mesta. Postupne budú pribúdať ďalšie. Zároveň sa uskutoční ešte jedno – posledné stretnutie pre sídliskový priestor Bernolákova – Radvanská, o čom budeme obyvateľov včas informovať.

Zelené sídliská je projekt, do ktorého sa mesto od začiatku snaží aktívne zapájať všetkých obyvateľov. Dôkazom je participatívny proces, ktorého súčasťou bol, napríklad, dotazníkový prieskum. Vyplnilo ho takmer 650 záujemcov, ktorí vyslovili, aké sú ich predstavy v jednotlivých mestských častiach. Svoj názor mohla široká verejnosť vyjadriť aj na stretnutiach, počas prvého a druhého kola. Po vyhodnotení všetkých podnetov vypracovalo Oddelenie územného plánovania a architekta mesta lokalitné programy, a následne vyhlásila samospráva verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií. Tie boli postupne predstavované Banskobystričanom a Banskobystričankám v rámci tretieho kola stretnutí.

„Som rád, že po čase sme sa mohli opäť stretnúť s obyvateľmi a spoločne plánovať revitalizácie vytypovaných verejných priestorov v rámci projektu Zelené sídliská. Niekde bol záujem väčší a kapacity sa zaplnili do posledného miesta. Inde prišlo ľudí menej, ale vždy to bola kultivovaná diskusia, za čo sa chcem všetkým poďakovať. Moja vďaka zároveň patrí zamestnancom mestského úradu, poslancom, ale aj členom a členkám občianskych rád, ktorí sú maximálne súčinní a tvoria akýsi mostík medzi mestom a obyvateľmi. Verím, že čoskoro sa uskutoční aj posledné stretnutie v Radvani – Kráľovej a my budeme môcť odštartovať ďalšie procesy smerujúce k realizácii najväčšieho zeleného projektu v histórii nášho mesta,“ hovorí Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora.

Niektoré pripomienky, podnety a odporúčania, ktoré boli nad podrobnosť odovzdanej urbanisticko-krajinárskej štúdie, sa prenesú do zadania dokumentácie pre územné rozhodnutie. Následne vypracujú vysúťažení zhotovitelia dokumentáciu pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu a v závislosti od čerpania možných finančných prostriedkov sa bude môcť začať postupná realizácia.

Cieľom projektu Zelené sídliská je komplexná obnova siedmich vytypovaných verejných priestorov na území mesta Banská Bystrica s celkovou rozlohou viac ako 50 hektárov. Hlavnou prioritou je revitalizácia zelene, budovanie oddychových zón, detských ihrísk a športovísk pre všetky vekové kategórie. Súčasťou projektu má byť aj obnova chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a v súvislosti so zmenou klímy a nedostatkom zrážok tiež aplikácia potrebných vodozádržných opatrení.

Projekt Zelené sídliská je zameraný na revitalizáciu siedmich lokalít – verejných priestorov:  Mládežnícka – Družby – Okružná (Fončorda), Bernolákova – Radvanská (Radvaň-Kráľová), Podháj (Radvaň-Kráľová), Magurská – Krivánska – Jelšový hájik (Rudlová-Sásová), Vansovej (staré mesto-Fortnička), Severná ulica (staré mesto), Gaštanová – Lipová – Limbová ꟷ Povstalecká (Podlavice). Samospráva pripravuje jednotlivé zámery participáciou, v zmysle akčného plánu Otvoreného vládnutia, ku ktorému sa hlási.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria