Oznamy mesta

Vyhlásenie povodňovej aktivity

Primátor mesta Banská Bystrica pán Ján Nosko vyhlásil odo dňa 14.10.2020 od 19:30 hod. III. stupeň povodňovej aktivity na vodnom toku rieky Hron.