Oznamy mesta

Tichá skúška elektronických sirén PAVIAN

Dňa 10. mája 2019 o 12.00 hod. bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.