Oznamy mesta

SHMÚ – Výstrahy pre okres Banská Bystrica

Trvanie javu: 21.9.2019 od 01:00 do 08:00

Jav: Prízemný mráz

Stupeň: 1. stupeň

 Výstraha:

V okrese Banská Bystrica sa vo výške 5 cm nad povrchom NA MNOHÝCH MIESTACH očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -2 až -7 °C.

Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny.

Teplota: -2 – -7 °C


Trvanie javu: 22.9.2019 od 01:00 do 08:00

Jav: Prízemný mráz

Stupeň: 1. stupeň

 Výstraha:

V okrese Banská Bystrica sa vo výške 5 cm nad povrchom NA VIACERÝCH MIESTACH očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu 0 až -5 °C.

Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny.

Teplota: 0 – -5 °C

 

zdroj: http://www.shmu.sk/sk/?page=987&id=&d=1&jav=&roll=