Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 9. augusta 2019 o 12.00 hod. (piatok) bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.