Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 11. októbra 2019 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom, v uvedenom termíne sa uskutoční tichá skúška elektronických sirén PAVIAN  z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.