Oznamy mesta

IROP-PO2-SC212-2019-43

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako SO pre IROP oznámilo, že ukončilo konanie o žiadostiach v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s kódom IROP-PO2-SC212-2019-43. Výsledky výzvy sú dostupné na nasledovnom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13934