Oznamy mesta

Hydrologická výstraha pre okres Banská Bystrica

Jav: Prívalová povodeň

Stupeň: 1. stupeň

Výstraha aktualizovaná: 20.06.2021 16:19

Trvanie výstrahy: od 20.06.2021 16:30 do 20.06.2021 19:30

Výstraha:

Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov, zodpovedajúcich stupňom PA. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov. Hlavne pre Hrochoť, Dúbravica, Čerín.

Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Zdroj: http://www.shmu.sk/popups/hydro_vystrahy2.php?lang=sk&okres=53&flush=fc087