Oznamy mesta

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

112 – Integrovaný záchranný systém Slovenskej republiky

Zjednotenie čísiel pre tiesňové volania do linky 112 je treba použiť pri každom ohrození života, majetku alebo životného prostredia, operátor vyhodnotí situáciu a rozhodne, ktoré záchranné zložky na miesto nehody pošle. Na tiesňovú linku môže občan volať v prípade:

 

 • ohrozenia života alebo zdravia
 • ohrozenia majetku
 • požiaru objektov, automobilov, trávnatých porastov, lesa alebo iných objektov
 • prírodnej katastrofy
 • závažných dopravných nehôd
 • lúpežného prepadnutia či krádeže
 • ak nájde podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina,
 • ak nájde osobu ležiacu na zemi v bezvedomí,
 • ak bol svedkom násilia, bitky alebo výtržností,
 • ak bol svedkom pokusu o samovraždu,
 • závažných poranení – keď nemôže zastaviť krvácanie, keď sa niekto dusí alebo nemôže dýchať, ak bol niekto poranený elektrickým prúdom,
 • ak chce polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

 

Národné čísla tiesňového volania – 150, 155 a 158 sú však platné aj naďalej a občania ich môžu používať.

V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte 150 – Hasičský a záchranný zbor

 

 • V prípade ohrozenia života a zdravia volajte 155 – Zdravotná a záchranná službaV prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte:
 • 158 – Polícia Slovenskej republiky
 • 159 – Mestská polícia Banská Bystrica