Oznamy mesta

SODB 2021 – sprístupnenie dátového produktu „MOJA OBEC“

Štatistický úrad SR 1. februára 2023 zverejnil ďalší dátový produkt s názvom „MOJA OBEC“, ktorý by mal slúžiť primárne obciam,

„MOJA OBEC“ ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj pre návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o danú obec.

Informácie nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk
Dáta pre mesto Banská Bystrica www.scitanie.sk/moja-obec/SK0321508438