Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 10. novembra 2023 o 12:00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén.

V tomto termíne bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému Okresného úradu Banská Bystrica.