Oznamy mesta

Preskúšanie varovacej siete civilnej ochrany

Dňa 12. mája 2023 o 12.00 hod. sa uskutoční preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom.

V meste Banská Bystrica bude vykonaná tichá skúška elektronických sirén PAVIAN z varovacieho a vyrozumievacieho centra Okresného úradu Banská Bystrica.