Oznamy mesta

ODVOLANIE „MIMORIADNEJ SITUÁCIE“ NA ÚZEMÍ MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí koncentrácia väčších skupín migrantov z tretích krajín na viacerých miestach mesta Banská Bystrica a ohrozenia ich života a zdravia nepriaznivým počasím, v zmysle § 15 ods. 1, písmena j), zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, bola odvolaná dňa 14. novembra 2023 ku 08:00 hod. primátor mesta Banská Bystrica mimoriadna situácia na území mesta Banská Bystrica.