Oznamy mesta

Skúška sirén

V piatok 11. augusta 2023 o 12:00 bude vykonané preskúšanie elektromotorických sirén tichou skúškou.

Preskúšanie vykoná varovacie a vyrozumievacie centrum Okresného úradu Banská Bystrica.