Oznamy mesta

Zrušenie preskúšania sirén

V piatok 09. septembra 2022 o 12.00 hodine nebude vykonané pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén hlasitou skúškou elektromotorických sirén a na zvyšných elektronických sirénach.

Bude vykonaná iba technická tichá skúška z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Okresného úradu Banská Bystrica.